img

Persoanele interesate de cumpărarea activelor sunt rugate să ne contacteze în zilele de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00 la nr. de telefon: 0354.405.232- Secretariat Deva și orele 9:00 – 18:00 la nr. de telefon: 0314.380.771 – Secretariat București. În afara programului menționat, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresele: office@expertinsolventa.ro și bucuresti@expertinsolventa.ro.

PAN MUR SRL Vaslui

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

 

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al PAN-MUR SRL (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Pachetul 1: Fermă agricolă compusă din teren 7.000 mp şi construcţii edificate (hală-moară + 2 silozuri metalice), utilaje de morărit şi echipamente pentru silozuri, situată în loc. Murgeni, jud. Vaslui, care se vinde în bloc la preţul de 225.610 Euro.

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 10.000 lei+TVA.

Pachetul 2: Spaţiu comercial având suprafaţa utilă de 98,08 mp, situat în loc. Murgeni, bl. B6, sc. B, parter, jud. Vaslui, împreună cu un stoc de piese de schimb din industria auto, care se vinde la preţul de 16.472 Euro.

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 1.000 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 22.06.2022, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3, Bucuresti.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 06.07.2022; 13.07.2022; 20.07.2022; 27.07.2022; 03.08.2022; 10.08.2022; 17.08.2022 cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data și ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro și la numarul de telefon: 0724.348.732.

R.A.I. – 88 IMPEX SRL Bucuresti

 ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

 

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al R.A.I. – 88 IMPEX SRL (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Mijloace de transport (4 buc.), care se vând individual:

  1. MERCEDES BENZ ATEGO 815, 2003, motorina, (B70WWN), pret 502,50 Euro; 2. MERCEDES BENZ ATEGO 815, 2003, motorina, (B70WWP), pret 502,50 Euro; 3. MOTOSTIV STILL, motorina, pret 225 Euro; 4. MOTOSTIVUITOR, motorina, pret 225 Euro.

Detalierea bunurilor se regăseste în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 200 Lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 09.06.2022, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3, Bucuresti.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 16.06.2022; 23.06.2022; 14.07.2022, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora fixată pentru licitaţie. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro și la numarul de telefon: 0724.348.732

NICOLETA STYL SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de administrator judiciar al

NICOLETA STYL SRL

– în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement-

 ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ ACTIVUL:

 TEREN EXTRAVILAN în suprafață de 9.200 mp, înscris în CF nr. 71284 Ighiu, nr. CAD 479, nr. parcelă 3952/2/1, având categoria de folosință arabil, situat în Ighiu, Str. Principală, FN, Jud. Alba.

Prețul de pornire al licitației este de 304.548 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul administratorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, în data de 15.03.2022, ora 10:00.

Persoanele interesate se pot înscrie la licitație cu cel puțin 24 de ore înainte de data organizării licitației, termen până la care au obligația să depună garanția de 10% din prețul de pornire a licitației și dosarul de înscriere la licitație, care va cuprinde documentele și informațiile prevăzute în caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la administratorul judiciar.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 22.03.2022, 29.03.2022, 05.04.2022, 12.04.2022, 19.04.2022, 26.04.2022, 03.05.2022, 10.05.2022 și 17.05.2022 în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe administratorul judiciar cu cel puțin 48 de ore înainte de data licitației.

Informații suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

AMONIL SA

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

 

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL FILIALA BUCUREŞTI, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, având CIF RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011, în calitate de lichidator judiciar al societăţii AMONIL SA (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

  1. Pachet de bunuri compus din centrală de cogenerare, utilaje şi echipamente, stocuri de materii prime, materiale şi ambalaje, care se vinde la preţul de 2.284.498 Euro, exclusiv TVA. Bunurile se regăsesc în incinta Combinatului Chimic din Slobozia, şos. Călăraşi, km 4, Jud. Ialomiţa. Detalierea activelor se regăseşte în caietul de sarcini.

Licitaţia va avea loc în data de: 08.06.2022, ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar.

  1. Pachet bunuri imobile compus din terenuri, cale ferată şi drumul de acces, amplasate in Slobozia, şos. Calarasi, km 4, jud. Ialomita, care se vinde la preţul de 399.942 Euro, exclusiv TVA. Detalierea activelor se regăseşte în caietul de sarcini.

Licitaţia va avea loc în data de: 08.06.2022, ora 15.00 la sediul lichidatorului judiciar.

  1. Titluri de participaţiune (20,23%), deţinute la societatea AMOCHIM SA (în prezent AMOCHIM INTERNATIONAL SRL), care se vând la preţul de 183.799 Euro.

Detalierea activelor se regăseşte în caietul de sarcini.

Licitaţia va avea loc în data de: 08.06.2022, ora 16.00 la sediul lichidatorului judiciar.

În caz de neadjudecare a activelor, licitațiile se vor relua în aceleași condiții, în datele de 15.06.2022; 22.06.2022; 13.07.2022.

Garanţia de participare este de 10 %  din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, situat în Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sector 3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro şi la numărul de telefon: 0724.348.732

N & A FOREST PRODUCTION SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

N&A FOREST PRODUCTION SRL

– ,,în faliment”, ,,in bankruptcy”, ,,en faillite”-

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

Pensiune cu cazare și spații de alimentație publică HOTEL NICKY***, situată în Sebeș, Str. Parcul Arini, nr. 2, Jud. Alba, compusă din: clădire pensiune și restaurant de tip P+2E+M cu suprafaţa construită de 811,36 mp, suprafaţa desfășurată de 1.658,57 mp şi suprafaţa utilă de 1.268,24 mp, înscrise în CF nr. 71098 a Municipiului Sebeș, cu nr. topografic 71098, 71098-C2 și mijloace fixe, mobilier, aparatură electrocasnică, obiecte de inventar, în bloc. Prețul de pornire a licitației este de 2.045.000 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 03.05.2022, ora 12:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 10.05.2022, 17.05.2022, 24.05.2022 și 31.05.2022 în aceleași condiții. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

NEW TEXTIL PROJECT SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

NEW TEXTIL PROJECT SRL – ,,în faliment”, ,,in bankruptcy”, ,,en faillite”-

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (mașină de călcat, instalație curățat pete 2011, mașină de cusut Brother, mașină de cusut Juki, etc.) individual. Lista completă a bunurilor poate fi solicitată lichidatorului judiciar.

2. AUTOUTILITARĂ FORD TRANSIT, an fabricație 2003, la prețul total de 7.200 lei, exclusiv TVA.

3. AUTOTURISM FORD KA, an fabricație 2002, la prețul total de 2.700 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 04.05.2022, ora 16:00.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 11.05.2022 și 18.05.2022, în aceleași condiții.

4. AUTOTURISM NISSAN JUKE an fabricație 2013, benzină, 1618 cmc, la prețul total de 24.840 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 04.05.2022, ora 16:00.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 11.05.2022, 18.05.2022 și 25.05.2022, în aceleași condiții.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

ICONOMIC SACOM SRL

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al ICONOMIC SACOM SRL (în faliment”), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr.85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea in bloc a următoarelor bunuri:

  1. Teren intravilan arabil, situat în loc. Săbăreni, jud. Giugiu, în suprafață de 489 mp, în cota exclusiva si 1/4 din lotul cu nr. cad.30590, cu destinatia drum de acces, in suprafata totala de 269 mp, in cota indiviza;
  2. Maşină de tăiat şi fasonat beton OFMER TP 32/36;
  3. Stație GPS Topo CCE 4m/400634/1/22.11.2013;
  4. Stație totală CCE 4m/400634/1/22.11.2013.

Pretul total al acestor bunuri este 13.888 Euro (preţurile de pornire nu cuprind TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Pentru aceste bunuri, licitaţia va avea loc în data de: 05.07.2022, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar, din Bucureşti, Str. Turturelelor, nr.11 A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 12.07.2022; 19.07.2022; 26.07.2022, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din Bucuresti, Str. Turturelelor, nr.11 A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5.

Garanţia de participare este de 10 %  din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, situat în Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru licitaţie. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro şi la numărul de telefon: 0724.348.732

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA Pachet Ziomar

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de administrator judiciar al

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

 ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

PACHET ECHIPAMENTE ZIOMAR (serpentine ZT, arzător cărbune, electromotor VA, rotor CJP, etc.) în bloc, situate în incinta S.E. Deva. Lista completă a pachetului se regăsește în caietul de sarcini. Prețul de pornire al licitației este de 5.207.855 euro, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul administratorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, în data de 10.05.2022, ora 15:00.

În cazul activelor de mai sus nevalorificate, licitația se va relua în datele de 17.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022 respectiv 07.06.2022, la acelaşi preţ, locaţie şi oră.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic (e-mail office@expertinsolventa.ro) / la sediul administratorului judiciar, cu opis semnat, cu cel puţin 24 ore (zi lucrătoare) înainte de data/ora licitaţiei.

Descrierea activelor scoase la vânzare cât și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel: 0354.405.232, fax: 0254.713.311, mobil: 0726.785.348, e-mail: office@expertinsolventa.ro.

CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Statie epurare

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL

 ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

STAȚIE DE EPURARE SLOBOZIA, compus din construcții industriale și teren intravilan în suprafață de 16.223 mp înscris în CF nr. 7987, nr. CAD 2426, în bloc cu echipamente/utilaje și mobilier, aparatură birotică, situate în Slobozia, Șos. Constanța, FN, Jud. Ialomița. Prețul de pornire al licitației este de 3.591.908 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 12.05.2022, ora 14:00.

Persoanele interesate de cumpărarea activelor pot achiziționa caietele de sarcini de la lichidatorul judiciar. Documentele de înscriere la licitații se depun la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora organizării licitațiilor.

În caz de neadjudecare a activelor, licitațiile se vor relua în aceleași condiții, în datele de 19.05.2022, 26.05.2022, 02.06.2022, 09.06.2022, 16.06.2022, 23.06.2021 și 30.06.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel: 0354.405.232, fax: 0254.713.311, mobil: 0726.785.348, e-mail: office@expertinsolventa.ro.

MICROROYAL SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

MICROROYAL SRL – „în faliment, in bankruptcy, en faillite”

 ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

1. CASĂ ȘI TEREN INTRAVILAN în suprafață de 4.316 mp, înscrise în CF nr. 403057-Gavojdia, situate în Lugojel, nr. 66, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 46.000 euro, fără TVA.

2. CLĂDIRI TIP PENSIUNE (2 imobile având regim de înălțime P+E+M și 2 imobile având regim de înălțime S+P+E+M) și teren intravilan în suprafață totală de 894 mp, înscrise în CF nr, 400125, nr. CAD 50125, situate în Lugoj, Aleea Țesătorilor, nr. 1A, 1B, 1C, 1D, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 461.133 euro, exclusiv TVA.

3. IMOBIL, reprezentând: sediu firmă și atelier tâmplărie, teren în suprafață totală de 2.659 mp, înscris în CF nr. 403477, nr. top. 1222-1223/1-1225/1/10/3, în bloc cu mijloacele fixe, situate în Lugoj, Aleea Țesătorilor, nr. 4, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 298.936 euro, exclusiv TVA.

4. MIJLOACE DE TRANSPORT (auto Fiat Scudo, autoturosim Mazda RX8, autoutilitară Mercedes Atego etc.). Lista completă cu mijloacele auto și prețurile de vânzare poate fi solicitată lichidatorului judiciar.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 12.05.2022, ora 13:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia pentru bunurile de punctul 2, 3 și 4 se va relua în datele de 19.05.2022, 26.05.2022, 02.06.2022 și 09.06.2022 în aceleași condiții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

URANUS JUNIOR 2003 SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

URANUS JUNIOR 2003 SRL Hunedoara

,,în faliment”, ,,in bankruptcy”, ,,en faillite

 ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A URMĂTOARELOR ACTIVE:

Teren intravilan în suprafață de 15.552 mp, înscris în CF nr. 63497, situat în Hunedoara, Str. Iancu de Hunedoara, nr. 1, Jud. Hunedoara. Prețul de pornire al licitației este de 74.590 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 25.05.2024, ora 12:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 02.06.2022, 08.06.2022 și 15.06.2024, în aceleaşi condiţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

GRUPUL SILVA CHIMINDIA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

GRUPULUI SILVA CHIMINDIA

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A URMĂTOARELOR ACTIVE:

1. FABRICĂ DE LEMN, compusă din teren și construcții, înscrise în CF 60172, CF 60173, CF 60174, CF 60175, CF 60176, CF 61018, CF 60160, CF 30344, în bloc cu echipamentele tehnologice (uscătoare, compresor, centrală termică, etc.) aparatele de măsură și control, mobilier birotică, materii prime, materiale auxiliare, combustibili, bunuri aflate în proprietatea societăților Silva Construct SRL, Silva Industry SRL, Silva Lemntex SRL, situate în Sat Chimindia, Comuna Hărău, nr. 121D, Jud. Hunedoara. Prețul de pornire al licitației este de 2.235.852 lei, exclusiv TVA.

2. AUTOTRACTOR DAF, an fabricație 2004, 12580 cmc, la prețul de 16.200 lei, exclusiv TVA.

3. GATER ORIZONTAL FORESTOR, nr. inv. 30010, la prețul de 1.500 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 07.06.2022, ora 11:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 14.06.2022, 21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022 și 26.07.2022, în aceleași condiții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL (în faliment) organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Pachetul 3: maşini, utilaje şi echipamente, specifice industriei de prelucrare a pielii, care se vinde la preţul de 224.172,88 lei+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 5.000 lei+TVA.

Pachetul 4: aparatură IT, care se vinde la preţul de 9.532,63 lei+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 1.000 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 19.05.2022, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3, Bucuresti.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 26.05.2022; 09.06.2022; 16.06.2022, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro  şi la numarul de telefon: 0724.348.732.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA - TERMOCENTRALA MINTIA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de administrator judiciar al

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

ANUNŢĂ VÂNZAREA ÎN BLOC PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

Termocentrala MintiaPrețul total de pornire al licitației este de 91.236.832,87 EURO, exclusiv TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției.

Centrala termoelectrică Mintia este situată în sud-vestul Transilvaniei, pe malul râului Mureş, la 9 km distanţă de Oraşul Deva, Județul Hunedoara.

Centrala, cu un număr actual de 5 grupuri energetice destinate producției de energie electrică și termică, alimentate cu cazane de abur de 660 t/h, 13,72 MPa, 550 °C, fiecare bloc constituind o unitate independentă, are capacitatea de 1.075 MW (4*210 MW+1*235 MW). Energia electrică produsă a fost livrată în sistemul naţional prin intermediul unei staţii de interconexiune – Mintia de 110kV220 kV şi 400 kV.

Activul se compune din terenuri (3.297.807 mp) și construcții, precum și bunurile mobile/ echipamentele aferente.

Licitaţia va avea loc în data de 15.07.2022, ora 12:00, la sediul SCEH SA în Petroșani, str. Timișoara nr. 2, Jud. Hunedoara. În cazul în care activul nu va fi valorificat, licitația se va relua în datele de 29.07.2022, 12.08.2022 și 26.08.2022, la același preț, locație și oră.

Descrierea activului scos la vânzare și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini, care poate fi achiziționat de la administratorul judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la: Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, Email: office@expertinsolventa.ro

CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

 

Nr. Crt. Nr. inv./cf Denumire Data PIF
1 1971 Aparat aer condiționat 31,08,2020
2 1964 Sistem măsura radiații stripper 01,12,2019
3 1972 Aparat aer condiționat 31,08,2020
4 1973 Aparat aer condiționat 31,08,2020
5 1974 Sistem de însăcuire/cântărire 22,04,2021
6 1966 Aparat sudură 01,12,2019
7 1967 Aparat sudură 01,12,2019
8 1965 Aparat plasmă 08,10,2019
9 1968 Mașină de tăiat cu plasmă-defect 31,03,2020
10 1969 Ciocan demolator 31,03,2020
11 1970 Ciocan demolator 01,07,2020
12 1960 Instalație încălzire pavilion 18,12,2018
13 1961 Server dell power 01,03,2019
14 1962 Calculator basculă 01,12,2019
15 1963 Copiator Konica – defect 01,12,2019
16 9601 Hala fabricație uree III- C61 1970
17 Ambalaje (saci nemarcați 500kg, big bags) 31.01.2020
18 24611 Bandă oțel inox 0,9x125mm – bun aflat la Moș SRL 31.10.2013
19 241097 UCON 50 HB 5100 (antispumant) – bun aflat la Donau Chem SRL 25.08.2014

 

Prețul total de pornire al licitației este de 456.658 lei, exclusiv TVA.

Bunurile sunt situate în Slobozia, Șoseaua Călăraşi, km. 4, Jud. Ialomiţa, excepție pozițiile 18 și 19 care se regăsesc la terți.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, în data de 14.06.2022, ora 15:00.

Persoanele interesate de cumpărarea activelor pot achiziționa caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar. Documentele de înscriere la licitații se depun la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora organizării licitațiilor.

În caz de neadjudecare a activelor, licitațiile se vor relua în aceleași condiții, în datele de 21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022, 26.07.2021 și 02.08.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel: 0354.405.232, fax: 0254.713.311, mobil: 0726.785.348, e-mail: office@expertinsolventa.ro.

CLASSIN INTERIORS SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

CLASSIN INTERIORS SRL – „în faliment, in bankruptcy, en faillite”

 

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

 

TEREN INTRAVILAN în suprafață de 202 mp, situat în Cluj-Napoca, Str. Ion Budai Deleanu, nr. 32, Jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 306139 Cluj-Napoca, nr. CAD 306139. Prețul de pornire al licitației este de 98.280 euro, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, în data de 15.06.2022, ora 13:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 22.06.2022 și 29.06.2022 în aceleași condiții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

SIDEA FURNITURE SRL

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

 

 

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al SIDEA FURNITURE SRL (în faliment) organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Pachet materii prime din industria mobilei, care se vinde la preţul de 8.176,50 Euro+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 1.000 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 21.06.2022, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3, Bucuresti.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 28.06.2022; 05.07.2022; 12.07.2022, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro  şi la numarul de telefon: 0724.348.732.

MAVIROM SA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

MAVIROM SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A URMĂTOARELOR ACTIVE:

 

BUNURI MOBILE (mașină Batik, PLC cu accesorii, mașină Rimoldi 3 ace 63F, etc.) în bloc la prețul total de 50.418 lei, exclusiv TVA.

Lista completă poate fi solicitată lichidatorului judiciar.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 28.06.2022, ora 12:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 05.07.2022, 12.07.2022 și 19.07.2022, în aceleaşi condiţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA imobile

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de administrator judiciar al

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

 ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

 

1. ,,CABANA 5 SUD’’ în loc. Lupeni, str. Bisericii, jud. Hunedoara, pe un drum lăturalnic, în spatele cimitirului din localitate. Prețul de pornire al licitației este de 81.912 euro, exclusiv TVA.

2. ,,BAZĂ DE AGREMENT ZONA SOHODOL” situată pe Str. Aleea Salcîmilor, Mun. Vulcan. Prețul de pornire al licitației este de 22.025 euro, exclusiv TVA.

Pentru activele imobile prezentate anterior licitația va avea loc în data de 28.06.2022, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Jud. Hunedoara. În cazul activelor de mai sus nevalorificate, licitația se va relua în data de 05.07.2022, 12.07.2022 respectiv 19.07.2022, la acelaşi preţ, locaţie şi oră.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic (e-mail office@expertinsolventa.ro) / la sediul administratorului judiciar, cu opis semnat, cu cel puţin 24 ore (zi lucrătoare) înainte de data/ora licitaţiei.

Descrierea activelor scoase la vânzare cât și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

DOR PLURICOMPREST SRL

 EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

DOR PLURICOMPREST SRL – în faliment

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

 

1. Teren intravilan cu suprafața de 2.726 mp și casa poartă, seră, 2 magazii, șopron, curte balastată, căi transport, identificat în CF nr. 60856, nr. top. (765-787)/1/1-C1. Prețul total de pornire al licitației este de 37.900 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, în data de 20.07.2022, ora 12:00.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 27.07.2022, în aceleași condiții.

2. Teren intravilan cu suprafața de 3.423 mp și hală de producție și magazie și căi de acces, identificat în CF nr. 60018, nr. top. (765-787)/1/3/1. Prețul total de pornire al licitației este de 41.038 lei, exclusiv TVA.

3. Teren intravilan cu suprafața de 3.118 mp și sediu administrativ, magazie metalică, centrală termică, zone verzi, căi transport, identificat în CF nr. 60857, nr. top. (765-787)/1/5-C1. Prețul total de pornire al licitației este de 35.175 lei, exclusiv TVA.

4. Teren intravilan cu suprafața de 2.163 mp și hală de producție, căi de acces (platforme betonate), identificat în CF nr. 60197, nr. top. (765-787)/1/4/2-C1. Prețul total de pornire al licitației este de 26.381 lei, exclusiv TVA.

5. Teren intravilan cu suprafața de 1.488 mp și hală de producție, căi de acces (platforme betonate), identificat în CF nr. 60122, nr. top. (765-787)/1/4/1-C1. Prețul total de pornire al licitației este de 17.587 lei, exclusiv TVA.

6. Teren intravilan cu suprafața de 11.474 mp și siloz, decantor, canale, platforme betonate, zone verzi, căi transport, identificat în CF nr. 60858, nr. top. (765-787)/1/6-C1. Prețul total de pornire al licitației este de 134.837 lei, exclusiv TVA.

Activele sunt situate în Comuna Rapoltu Mare, Sat Bobâlna, Jud. Hunedoara

Licitația pentru activele de la punctul 2, 3, 4, 5 și 6 va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, în data de 20.07.2022, ora 12:00.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 27.07.2022, 03.08.2022 și 10.08.2022, în aceleași condiții.

Persoanele interesate se pot înscrie la licitație cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, termen până la care au obligația să depună și garanția de 10% din prețul de pornire a licitației. Dosarul de înscriere la licitație va cuprinde documentele și informațiile prevăzute în caietul de sarcini, care poate fi solicitat lichidatorului judiciar.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, Email: office@expertinsolventa.ro