img

Lichidarea societăţilor comerciale presupune un ansamblul de operaţiuni constând în terminarea afacerilor în curs ale societăţii, transformarea în bani a bunurilor societăţii şi încasarea creanţelor aceteia, în scopul achitării datoriilor sociale către creditori şi a împărţirii între acţionari/asociaţi a activului ramas.
Cadrul legislativ al lichidărilor administrative îl asigură Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale aprobată prin Legea nr.44/1998 şi Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Cu o bogată experienţă în domeniul acestor lichidări, EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL a urmărit satisfacerea intereselor creditorilor şi ale asociaţilor/acţionarilor, gestionând cu succes peste 100 de dosare de acest gen.