img

Experienţa noastră în acest domeniu se materializează în rezultatele bune obţinute de-a lungul derulării procedurilor de insolvenţă, în soluţiile inovatoare şi aplicate la subiect, puse în practică pentru rezolvarea problemelor deosebite apărute în derularea unei proceduri, în dezvoltarea unor instrumente de lucru adecvate, eficace şi flexibile, elaborate şi implementate în sprijinul îndeplinirii atribuţiilor de administrator/lichidator judiciar.
Nivelul de eficienţă al activităţii unei societăţi profesionale de insolvenţă depinde, în mare măsură, de experienţa dobândită de aceasta. Altfel spus, cu cât activitatea societăţii este mai eficientă, cu atât este mai probabil ca nivelul de experienţă al acesteia să fie mai ridicat. Ca în orice domeniu, eficienţa implică aspecte de ordin cantitativ şi calitativ.
Urmărind numărul procedurilor de insolvenţă încredinţate spre gestionare societăţii EXPERT INSOLVENŢĂ, acesta vorbeşte de la sine, de la înfiinţarea societăţii şi până în prezent rezultând în acest sens un total de 395 societăţi comerciale din care mai bine de 290 de dosare sunt proceduri de insolvenţă; dintre acestea doar 50 de societăţi mai sunt în lucru restul fiind deja finalizate.
Calitatea este al doilea element al eficienţei noastre, constituind o preocupare continuă. Procedurile şi metodele de lucru dezvoltate de noi sunt în concordanţă deplină cu reglementările legale, fiind aplicate cu aceeaşi acurateţe în oricare procedură suntem implicaţi, indiferent de gradul de dificultate al problemelor ridicate de aceste proceduri în particular.